ORTODOXINS SEGER – 1:a Söndagen i Stora Fastan

Den 25 februari 2018 –Söndagen för Ortodoxins Seger skedde i år i St. George-katedralen i Stockholm. Den archieratiska Gudomliga liturgin leddes av HH Metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien, assisterad av katedralens församlings präst Archimandrit Sosipatros StefanoudisProtopresbyter Angel Velitchkov och  Protopresbyter Evangelos Feggoulis, som var på besök från Grekland. Katedralens körledare Dimitrios Kalpakidis och Dr. Andreas Selamsis, tillsammans med katedralens bysantinska kör, sjöng dagens hymner.

Under predikan  talade Metropolit Cleopas om återställandet av de heliga ikonerna, som tillkännages av kyrkan på ortodoxi söndagen, och behovet av att återställa mänsklighetens  existens och värdighet.

I slutet av dagens händelser så presenterade Metropolit Cleopas, en nyutgiven barnbok book presentationsom skrivits av Athena Dasiou-Giannou med titeln “En liten Ängels färd till jorden”, som tryckts  av Kyrkan av Grekland´s förlag Apostoliki Diakonia med hjälp av den svenska översättningen av Elisabeth Styrlander. Direkt efter denna barnboks presentation så delades boken ut till alla barn och katedralens ungdomsavdelning hade ordnat mat och lite sött till barnen i katedralens möteslokal.

Greklands ambassadörer  Demetrios Touloupas och Sotos Liasides av Cypern var också närvarande vid den Gudomliga liturgin tillsammans med Kyrkoherde Gunnar Lind och Cajsa Sandgren, från den lutherska kyrkan i Sverige, som hjälper till att samordna dialogen mellan de östra ortodoxa och orientaliska kyrkorna och den lutherska kyrkan i Sverige.

 

Advertisements